Ekologické hospodárenie

Firma Nofa sa zaoberá pestovaním plodín: ovos, ozimná raž, ozimné pšenice, tritikale, hrach siaty a peluška roľná

Obnova a modernizácia

Opatrenie l.l Investície do poľnohospodárskych podnikov s názvom „Obnovenie a modernizácia technologického parku NOFA"
Firma využila  prvé kolo SOP v roku 2004, vypracovala projekt Pre opatrenie l.l Investície do poľnohospodárskych podnikov s názvom „Obnovenie a modernizácia technologického parku NOFA" Celkový objem projektu dosahoval sumu 6 063 400 Sk, v ktorom výška ooskytnutého nenávratného finačného príspevku činila 60%, v korunovom vyjadrení 3 638 040 Sk. Z týchto prostriedkov bo i nakúpené tieto stroje a zariadenia:

  • traktor John Deere 5720 - 2 ks
  • traktor John Deere 6320TLS -1 ks
  • čelný naklaaač John Deere 551 -1 ks
  • pluh Kuhn Multimaster 110 4T 75/102 -1 ks
  • disková kosačka Kuhn GMD 700 G11 -1 ks
  • obracač Kuhn GF 5001 MH -1 ks