Ekologické hospodárenie

Firma Nofa sa zaoberá pestovaním plodín: ovos, ozimná raž, ozimné pšenice, tritikale, hrach siaty a peluška roľná

Ekologické hospodárenie

V novembri 2005 začala NOFA s chovom športových koni. Od 1.januára 2005 je firma zaradená do ekologického hospodárenia na celej výmere. Z plodín sa pestujú ozimná raž, ozimné pšenice, tritikale, ovos, hrach siaty a peluška roľná. Celá produkcia sa realizuje vývozom do Nemecka, Rakúska, Francúzska v certifikovanej Bio kvalite.

Priemerné hektárové úrody sa pohybujú od 3 do 5,4 t/ha aj napriek tomu, že firma nepoužíva žiadne hnojivá, ani chemické prípravky. Tiež sa zaoberá pestovaním množiteľských plôch pre OSIVO,a.s.,Zvolen - Bio osiva. NOFA je sebestačná vo výrobe objemových krmovín, ktoré dorába vlastnými mechanizačnými prostriedkami, okrem rezania senáže a výmlatu obilovín, ktoré zabezpečuje formou služieb.

Vďaka vstupu do Európkej únie sa otvorili možnosti na skvalitnenie a zefektívnenie práce poľnohospodárov. Možnosti čerpania europeňzí NOFA privítala. Majetok oboch hospodárskych dvorov (budovy a stroje) boli fyzicky a morálne opotrebované.