Ekologické hospodárenie

Firma Nofa sa zaoberá pestovaním plodín: ovos, ozimná raž, ozimné pšenice, tritikale, hrach siaty a peluška roľná

História firmy

Firma NOFA začala hospodáriť I. decembra 1997 v oblasti výkrmu ošípaných v prenajatých priestoroch kežmarského družstva do 14. júna 2000. Od 15. júna 2000 sa prenajali priestory bývaléhoTatraosiva Veľká Lomnica (v konkurze), hospodársky dvor Huncovce, kde k výkrmu ošípaných pribudli dojnice a výkrmový dobytok. Porasty, budovy, stroje a dobytok boli prevzaté v dezolátnom stave. Postune dochádzalo k pomalému ozdraveniu. Zrealizoval sa nákup vysokoteľných jalovíc a dojníc Pinzgauského aj Holštýnskeho plemena.

V roku 2002 sa firma dostala v úžitkovosti na 4650 litrov. Po veľkých problémoch s pracovníkmi živočíšnej výroby (úhyny a týranie zvierat) došlo k radikálnemu rezu a všetok dobytok vo februári 2002 sa predal. Do roku 2004 pokračoval výkrm ošípaných. V februári 2003 bol kúpený cez exekúciu hospodársky dvor Vrbov. Ten sa tiež nachádzal v dezolátnom stave (hospodárske budovy, dobytok).
V auguste 2003 sa hovädzí dobytok vymenil za ovce. Firma kúpila prvé stádo oviec z Nálepkova, s dekrétom šľachtiteľského chovu - zošľachtená valaška. Tým sa firma úplne preorientovala na chov oviec.