Ekologické hospodárenie

Firma Nofa sa zaoberá pestovaním plodín: ovos, ozimná raž, ozimné pšenice, tritikale, hrach siaty a peluška roľná

Modernizácia hospodárskych dvorov NOFA

V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 firma NOFA podala nový projekt s názvom: Modernizácia hospodárskych dvorov NOFA - Ing. Norbert Fassinger s výškou oprávnených nákladov 1 086 633,4 Eura bez DPH, kde maximálna výška nenávratného finančného príspevku činí 50%, tj,. 543 316,7 Eura. Projekt bol schválený a podpísaný 30. júna 2009. Z daných finančných prostriedkov sa budú realizovať opravy budov a nákup strojov:


Modernizácia pozberovej linky na spracovanie obilia - hospodársky dvor Huncovce prestavba objektov hospodárskeho dvora Vrbov: rekonštrukcia senníkov - 2 ks, rekonštrukcia maštale pre kone univerzálny traktor John Deere 7530 Prémium - I ks, poľnohospodársky traktor Farmtrac 675 DT - I ks, - zhrňovač Kuhn GA 6002 - I ks,  rýpadlo JCB4CX 4x4x4 SMTP-I ks,  otočný pluh Multi-Master 122 5NSH 75/102 - I ks žací miagač čelne nesený - FC 313F - I ks, závesný žací miagač  FC 353 GC - prstový miagač - I ks,  rotačné brány HR 4003 D - I ks