Ekologické hospodárenie

Firma Nofa sa zaoberá pestovaním plodín: ovos, ozimná raž, ozimné pšenice, tritikale, hrach siaty a peluška roľná

Kde nás nájdete?

Najstaršia správa o obci V r b ovsa viažeš rokom 1251, keď sa jej meno Werbev spomína v listine Belu IV.Vrbov leží na ceste, ktorá spá¬jala Kežmarok s Levočou a mala veľký medzinárodný význam. Obyvateľstvo Vrbova sa zamestávalo prevažne poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Pestoval sa tu ľan a obiloviny, občania sa živili aj remeselníctvom.
Obec Vrbova jej celý kataster sa nachádza v pred pol í Vysokých Tatier, patrí do Prešovského kraja a do okresu Kežmarok.

Chotár sa rozprestiera v juhovýchovnej časti Popradskej kotliny, podhorí Levočských vrchov a v doline Vrbovského potoka. Táto hraničná poloha determinovala jeho vlnitý reliéf a základné rozčlenenie. Prevahu má orná, lužné oglejovaná a miestami rašelinová pôda. V porovnaní so susednými obcami povodia rieky Poprad je tu viac lesov a pasienkov.

Pôdne a klimatické podmienky určujú charakter a štruktúru chotára. Firma s obchodným názvom NOFA - Ing. Norbert Fassinger úspešne funguje od roku 1997.Konkrétne hospodári v obciach Vrbov a Huncovce, ktoré patria do KÚ Vrbov, Huncovce a Kežmarok.